•  1
  •  2
  • Bình luận đang tải
    Lòng kiêu hãnh của ông chủ Ozawa bị tổn thương sau khi An Komatsu chọn kết hôn với một đồng nghiệp thay vì anh ta. Tuy nhiên, anh sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. và cuộc hôn nhân của An Komatsu sẽ gặp nhiều sóng gió lắm đây
    [ X ]
    [ X ]